YAYINLAR

 1. ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER:

A1. Kaymak Y, Taner E, Şimşek I. Body dysmorphıc disorder in unıversıty students with skin diseases compared to healthy controls. Acta Derm Venereol. 2009.

A2. Eralp A, Yüksel N, Kaymak Y, Canbazoğlu M, Ekşioğlu M, Günhan Ö. Concurrent oral and genital involvement in lichen planus. Indian J Dermatol Venereol Leprol. 75(1): 77-78 (2009).

A3. Kaymak Y, Taner E, Taner Y. Comparison of depression, anxiety and life quality in acne vulgaris patients who were treated with either isotretinoin or topical agents. Int J Dermatol , 48(1), 41-46 (2009).

A4. Kaymak Y, Taner E.Anxiety and depression in patients with pityriasis rosea compared to patients with tinea versicolor” Dermatology Nursing, 20(5), 367-370 (2008).

A5. Kaymak Y. “Creatine phosphokinase values during isotretinoin treatment for acne.” Int J Dermatol, 47(4), 398-401 (2008).

A6. Adisen, E., Kaymak, Y., Gurer M, Durukan E  “Topical tetracycline in the treatment of acne vulgaris” J Drugs Dermatol. 7(10), 953-955 (2008).

A7. Kaymak Y, Adisen E, Ilter N, Bideci A, Gurler D, Celik B. “Dietary glycemic index and glucose, insulin, insulin-like growth factor-I, insulin-like growth factor binding protein 3, and leptin levels in patients with acne.” J Am Acad Dermatol, 57(5), 819-823 (2007).

A8. Kaymak Y, Ulutaş I, Taner E, Bakir B, Simşek I. Body image satisfaction and anxiety of a Turkish sample of university students with skin diseases. Psychol Rep. 100(2), 499-508 (2007).

A9. Kaymak Y, Kalay M, Ilter N, Taner E. Incidence of depression related to isotretinoin treatment in 100 acne vulgaris patients. Psychol Rep. 99(3), 897-906 (2006).

A10. Kaymak Y , Ilter N. The results and side effects of systemic isotretinoin treatment in 100 patients with acne vulgaris. Dermatol Nurs. 18(6), 576-580 (2006).

A11. Kaymak Y, Ilter N. The effectiveness of intermittent isotretinoin treatment in mild or moderate acne. J Eur Acad Dermatol Venereol. 20(10), 1256-1260 (2006).

 1. B. ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA (PROCEEDİNGS) BASILAN BİLDİRİLER:

B1. Kaymak, Y., Adisen E, Ilter N, Bideci A, Gürler D, Celik B. “Glycemic Index of Diets And Glucose, Insulin, IGF-1, IGFBP-3, Leptin Levels In Acne Patients” 21st World Congress of Dermatology, P-4031, Buenos Aires, Argentina, September 30, October 5, 2007.

B2. Adisen, E., Kaymak, Y., Gurer M, Durukan E “Topical Tetracycline in the treatment of acne vulgaris” 21st World Congress of Dermatology, P-4089, Buenos Aires, Argentina, September 30, October 5, 2007.

C. ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER :

C1. A. Eralp, Y. Kaymak. “Dissemine Süperfisyal Aktinik Porokeratoz (Olgu Sunumu).” Turkish Journal of Medical Science, 2009 (kabul).

C2. Y. Kaymak, M. Onder. “An Investigation of Efficacy of Topical Niacinamide For The Treatment of Mild And Moderate Acne Vulgaris”. Journal of Turk Academy Dermatology, 2(4), (2008).

C3.Y. Kaymak,  E. Adışen, M. A. Gürer. “An Investigation On The Prevelance of Psychocutaneous Diseases Among University Students”. Journal of Turk Academy Dermatology, 2(3), (2008).

C4.Y. Kaymak, M. Onder. Niasinamid ve Deri. Dermatose, 7(1), 6-9 (2008) .

C5. Y. Kaymak, N. İlter, E. Adışen. Akne patogenezinde diyetle ilişkili faktörlerin rolü. Diyabet Forumu, 4(2), 32-35 (2008).

C6. F. Tırnaksız, Y.Kaymak, “Hyalüronik Asit ve Deri” Türkiye Klinikleri Dermatoloji Dergisisi, 18, 9-16 (2008).

C7. Y. Kaymak,  E. Adışen, M. Erhan, B. Çelik, M.A. Gürer “Akne Vulgarisli Hastalarda Çinko Düzeylerinin Belirlenmesi” Journal of Turk Academy Dermatology , 1(3), (2007)

C8. Y. Kaymak, B. Çelik, I. Şimşek “Aynı Fakültenin Farklı Bölümlerinde Okuyan Kız Öğrencilerde Kozmetik Ürün Kullanımı” Türk Dermatoloji Dergisi, 1, 38-42 (2007) .

C9. Y. Kaymak, E. Göçgeldi,  I. Şimşek “An Investigation On The Prevelance of Different Foot Skin Diseases And Their Risk Factors Among University Students” Journal of Turk Academy Dermatology, 1(2), (2007).

C10. Y. Kaymak, Ö.F. Tekbaş, I. Şimşek “Üniversite Öğrencilerinin Güneşten Korunma ile İlgili Bilgi Tutum ve Davranışları” Turkderm, 41, 81-85 (2007).

C11. Y. Kaymak, E. Adışen, B. Çelik, M.A. Gürer “Hafif ve Orta Dereceli Akne Vulgarisin Yaşam Kalitesine Etkilerinin Belirlenmesi” Türkiye Klinikleri Dermatoloji Dergisi, 17(2), 99-104 (2007).

C12. Y. Kaymak, I. Şimşek, N. İlter “Gazetelerdeki Dermatoloji ve Kozmetoloji İle İlgili Yazıların İncelenmesi” Türkiye Klinikleri Dermatoloji Dergisi, 17(1), 9-14 (2007).

C13. Y. Kaymak,  F. Tırnaksız “Kozmetik Ürünlere Bağlı İstenmeyen etkiler” Dermatose, 6(1), 39-48 (2007).

C14. Y. Kaymak,  M. Ekşioğlu “Cinsel İlişkiyle Bulaşan Hastalıklar” Dermatose, 5(2), 99-104 (2006).

C15. Y. Kaymak, F. Tırnaksız “Menapoz ve Deri” Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, 26, 675-684 (2006).

C16. Y. Kaymak, C. H. Açıkel, E. Göçgeldi, M. Güleç, I. Şimşek “Üniversite Öğrencilerinin Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Hakkında Bilgi Düzeylerinin Saptanması” Türkiye Klinikleri Dermatoloji Dergisi, 16, 153-159 (2006).

C17. Y. Kaymak, A. Paşaoğlu, M. Erhan, B. Çelik “Polikliniğimize Vajinit Yakınmasıyla Başvuran Hastalarda Vajinal Akıntı Etkenlerinin Araştırılması” Gazi Tıp Dergisi, 16(3), 114-120 (2005).

C18. Y. Kaymak,  B. Bakır “Üniversite Öğrencilerinde Sık Görülen Deri Hastalıkları” TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 4(6), 313-320 (2005).

C19. Y. Kaymak,  N. Yüksel, M. Ekşioğlu “Kondiloma Aküminatanın Diğer Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklarla Birlikteliği” TÜRKDERM, 38, 48-53 (2004).

C20. Y. Kaymak “Ota Nevüs” Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, 37, 59-61 (2004).

C21. Y. Kaymak, N. Yüksel, A.A.Karabulut, M. Ekşioğlu “Nörofibromatozis: Olgu Sunumu” Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, 24, 702-706 (2004).

D. ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTAPLARINDA BASILAN BİLDİRİLER:

D1. Y. Kaymak “Akneli Hastalarda İzotretinoin Tedavisi Sırasında Kreatin Fosfokinaz Değerleri” XVIII. Prof. Dr. A Lütfü Tat Simpozyumu, PS-001, Ankara, 6-10 Kasım 2007.

D2. Y. Kaymak, T. Ender, Y. Ender “İzotretinoin ve Topikal Tedavi Alan Akne Hastlarının Depresyon, Anksiyete ve Yaşam Kalitesi Düzeylerinin Karşılaştırılması” XVIII. Prof. Dr. A Lütfü Tat Simpozyumu, PS-002, Ankara, 6-10 Kasım 2007.

D3. Y. Kaymak, E. Göçgeldi,  I. Şimşek “Üniversite Öğrencilerinin Ayaklarındaki Deri Hastalıklarının Sıklığının ve İlişkili Risk Faktörlerinin Belirlenmesi” XVIII. Prof. Dr. A Lütfü Tat Simpozyumu, PS-070, Ankara, 6-10 Kasım 2007.

D4. Y. Kaymak, E. Taner “Pitriyazis Rozea ve Tinea Versikolor Hastalarının Anksiyete ve Depresyon Düzeylerinin Karşılaştırılması” XVIII. Prof. Dr. A Lütfü Tat Simpozyumu, PS-071, Ankara, 6-10 Kasım 2007.

D5. Y. Kaymak, Ö.F. Tekbaş, I. Şimşek “Üniversite Öğrencilerinin Güneşten Korunma ile İlgili Bilgi Tutum ve Davranışları” XVIII. Prof. Dr. A Lütfü Tat Simpozyumu, PS-167, Ankara, 6-10 Kasım 2007.

D6. Y. Kaymak, B. Çelik, I. Şimşek “Üniversite Öğrencilerinde Kozmetik Ürün Kullanımı” XVIII. Prof. Dr. A Lütfü Tat Simpozyumu, PS-184, Ankara, 6-10 Kasım 2007.

D7. Y. Kaymak, E. Adışen, B. Çelik, M.A. Gürer “Hafif ve Orta Dereceli Akne Vulgarisin Yaşam Kalitesine Etkilerinin Belirlenmesi” XXI. Ulusal Dermatoloji  Kongresi, P-5, Antalya, 5-10 Eylül 2006.

D8. Y. Kaymak,  E. Adışen, M. Erhan, B. Çelik, M.A. Gürer “Akne Vulgarisli Hastalarda Çinko Düzeylerinin Belirlenmesi” XXI. Ulusal Dermatoloji  Kongresi, P-8, Antalya, 5-10 Eylül 2006.

D9. Y. Kaymak, A. Paşaoğlu, M. Erhan, B. Çelik “Polikliniğimize Vajinal Akıntı Yakınmasıyla Başvuran Hastalarda Vajinit Etkenlerinin Araştırılması” XVII. Prof. Dr. A Lütfü Tat Simpozyumu, PT-16, Ankara, 15-19 Kasım 2006.

D10. Y. Kaymak, I. Şimşek, N. İlter “Gazetelerdeki Dermatoloji ve Kozmetoloji İle İlgili Yazıların İncelenmesi” 6. Dermatolojide Gelişmeler Simpozyumu, İstanbul, 1-4 Haziran 2005.( Poster Ödülü)

D11. Y. Kaymak, İlter N “Hafif ve Orta Dereceli Aknede İntermitant İzotretinoin Tedavisinin Etkinliği”6. Dermatolojide Gelişmeler Simpozyumu, İstanbul, 1-4 Haziran 2005.( Poster Ödülü)

D12. Y. Kaymak, M. Kalay, N. İlter “Akne Vulgarisli 100 Hastada İzotretinoin Tedavisine Bağlı Depresyon Görülme Sıklığı” XX. Ulusal Dermatoloji Kongresi, TP-18, Çeşme, 7-12 Eylül 2004.

D13. Y. Kaymak, N. İlter “Akne Vulgarisli 100 Hastada Sistemik İzotretinoin Tedavisinin Sonuçları ve Yan Etkileri” XX. Ulusal Dermatoloji Kongresi, TP-19, Çeşme, 7-12 Eylül 2004.

KONGRE, KURS VE SEMPOZYUM KATILIMLARI

 1. Kongre, Kurs ve Sempozyum Katılım Belgeleri
 1. 5th EADV Spring Symposium, 22-25 Mayıs 2008, İstanbul.
 2. XVIII. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu, 6-10 Kasım 2007, Ankara.
 3. XVIII. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu, “Temel Dermatoskopi Kursu”, 6-10 Kasım 2007, Ankara.
 4. XXI. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 5-10 Eylül 2006, Belek-Antalya.
 5. 6. Dematolojide Gelişmeler Simpozyumu, 1-4 Haziran 2005, İstanbul.
 6. XVII. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu, 15-19 Kasım 2005, Ankara.
 7. İstanbul Kozmetik Dermatoloji Simpozyumu, 29-30 Eylül 2005, İstanbul.
 8. İstanbul Kozmetik Dermatoloji Simpozyumu, “Selülitte Mezoterapi” ve “Saçlı Deri Hastalıklarında Mezoterapi ve Mezolifting” Kursları, 29-30 Eylül 2005, İstanbul.
 9. İstanbul Kozmetik Dermatoloji Simpozyumu, “ Dolgu Maddeleri Ve Botulinum Toksini” Kursu, 29-30 Eylül 2005, İstanbul.
 10. Gazi Dermatoloji Günleri, 27-28 Mayıs 2004, Ankara.
 11. XX. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 7-12 Eylül 2004, Çeşme-İzmir.
 12. XX. Ulusal Dermatoloji Kongresi, “ Rofil Medical International Workshop”, 7-12 Eylül 2004, Çeşme-İzmir.
 13. 5th ICOS Cosmoderm III, 9-11 Haziran 2003, İstanbul.
 14. XV. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu, 30 Eylül- 4 Ekim 2001, Ankara.
 15. Dermatology& Dermatopathology in Anatolia, 21-24 Eylül 2001, Antalya.
 16. Dermatology& Dermatopathology in Anatolia, “Fundamental Dermatosurgery Course”, 21-24 Eylül 2001, Antalya.
 17. III. Çukurova Dermatoloji Günleri, 1-3 Haziran 2000, Adana.
 18. III. Çukurova Dermatoloji Günleri, “ Updates in Hylaform & NeoStrata Usage”,1-3 Haziran 2000, Adana.
 19. 4. dermatolojide Gelişmeler Simpozyumu, 1-4 Haziran 1999, İstanbul.
 20. XIV. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu, 17-21 Ekim 1999, Ankara.
 21. II. Çukurova Dermatoloji Günleri, 4-6 Haziran 1998, Adana.
 22. 17. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 19-24 Ekim 1998, Kuşadası-İzmir.