Kök Hücre Tedavisi Ankara Tunalı

ANKARA KÖK HÜCRE TEDAVİSİ

Kök hücre tedavisi nedir?

Yaşlanma, doku ve hücrelerin kendilerini yenileme yeteneklerinin azalması sonucu oluşan normal biyolojik bir süreçtir. Bu süreçte hücrelerin normal fonksiyonlarının devamı için gerekli işlemler ve oluşan hasara karşı tamir mekanizmaları yavaşlar. Oluşan hasarlar asıl olarak serbest radikallere, gen yapısındaki değişikliklere ve hücreler arası bilgi aktarımındaki hatalara bağlı gelişir. Bu hataların önemli bir kısmından DNA sentezindeki hatalar ve DNA tamir mekanizmasındaki yavaşlama ve/veya hatalar sorumludur. Sonuç olarak hücre DNA’sındaki bozulmalara paralel olarak yaşlanma bulguları ortaya çıkar. Günümüzde yaşlanma karşıtı çok sayıda teknik olsa da hücre DNA’sı içeren materyallerin enjeksiyonu cildi uyarmada en doğal işlemlerden biri olarak kabul edilir. İnsanın kendi dokusundan üretilen kök hücre uygulamaları buna örnektir. Bu işlem için kişiden doku alınması, kök hücre elde edilmesi için o dokunun özel bir işlemden geçirilmesi ve bunun için belli bir süre gerekmektedir.

Günümüzde daha pratik yöntemler için arayış doğmuş ve somon DNA’sı ortaya çıkmıştır. Doğada insan DNA’sına en çok benzeyen DNA somon DNA’sıdır.